صفحه اصلی > برندها > Van Essence درباره شرکت Van Essence
  • شرکت تولید کننده اسانس ، عطر

    ون اسانس در سال 1987 توسط آقاي بوسون راه اندازي شد. ون اسانس تجارتي خانوادگي مي باشد که تخصص آن ساخت و توليد ادکلن است.
    " عطريات بيان کننده احساسات و شوري مي باشند که Vanessence SA هر روز کشت و توسعه مي دهد"
    ما شما را دعوت مي کنيم تا ون اسانس را به عنوان همکار خود بپذيريد. موفقيت هر کاري در سايه روابط قوي امکان پذير خواهد بود. ارتباط ، اعتماد و دريافت نظرات متقابل رمز موفقيتهاي دراز مدت مي باشند.
    امضا ون اسانس

محصولات Van Essence